Ja i mój Brat

Archiwum: wrzesień 2012

Spotkanie rodziców dzieci z zD

Planujemy spotkanie rodziców dzieci z zespołem Downa z okolic Pruszcza Gdańskiego i nie ty

"Spotkania z ludźmi czynią życie warte przeżycia."„Spotkania wytyczają drogę ludzkiego losu, niezależnie od tego, czy trwają kilka godzin, kilka dni, czy całe życie.”Nasze dzieci i my rodzice potrzebujemy siebie nawzajem. Jeśli myślimy o przyszłości naszych dzieci, o przyjaznym środowisku, o przyjaciołach, miłościach, o przyszłości naszych dzieci, czytaj dalej

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Dowóz niepełnosprawnych dzieci sześcioletnich i uczniów do szkół i przedszkoli

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7a także dzieciom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, al czytaj dalej

Wykłady,kursy,szkolenia,konferencje

Być rodzicem i przetrwać

cykl wykładów i prelekcji w ramach programu „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu” finansowanego przez PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).Spotkania skierowane są do rodziców, których dzieci posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. czytaj dalej