Ja i mój Brat

Wpisy z kategorii: Rodzina

Rodzina

Rodzice, rodzina

"Rodzina - tu zaczyna się życie a miłość nigdy się nie kończy"; "Ja­ko rodzi­ce zaw­sze mu­simy mieć skrzydła wys­tar­czająco duże, aby otoczyć ni­mi dzieci i osłonić je przed krzywdą czy bólem. To fi­guru­je w naszym kon­trak­cie z Bo­giem, kiedy bie­rze­my na siebie od­po­wie­dzial­ność za ich życie."; "Rodzina jest dla człowieka korzeniami, przyjaciel łodygą, a miłość kwiatem" czytaj dalej