Ja i mój Brat

Wpisy z kategorii: Miłość nieprzyjaciół

Miłość nieprzyjaciół

Dzisiejsza Ewangelia wg. św. Mateusza. Kazanie na Górze

Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 45 tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46 Jeśli bowiem miłujecie tych, któ czytaj dalej