Ja i mój Brat

Wpisy z kategorii: Siła muzyki

Siła muzyki

Siła muzyki dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

MU­ZYKA - jest jak śpiew anioła: do­ciera do głębi ser­ca ludzkiej duszy, poz­wa­la jej fru­wać pośród oceanu zwa­nego niebem, roz­da­je skrzydła za­gubionym wędrow­com nocy, za­pala wszys­tkie nieme la­tar­nie życia, do­tyka swym pięknem sa­mot­ny krwa­wy mak, cza­ruje swym uro­kiem, zgłębia wszys­tkie ta­jem­ni­ce mil­czącej komnaty, kształci umiejętność słuchania muzyki i zachęca do jej uprawia czytaj dalej