Ja i mój Brat

Warsztaty ZajęcioweTerapia Zajęciowa

Warsztaty Terapii Zajęciowej i Terapia Zajęciowa jako forma rehabilitacji

 
"Kimkolwiek jesteś, jesteś kochany. Pamiętaj, że każde życie, nawet bezsensowne w oczach ludzi, ma wieczną i nieskończoną wartość w oczach Boga" – to słowa Jana Pawła II.
 
Warsztaty Terapii Zajęciowej  (WTZ) i terapia zajęciowa
 
to forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która polega na uczestnictwie w warsztatach artystycznych, ruchowych i integracyjnych. Jej celem jest zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej i fizycznej pacjenta. Udział w terapii zajęciowej ma duże znaczenie dla psychiki osób z dysfunkcjami – pozwala zapomnieć o własnych ograniczeniach, rozwija wrażliwość, buduje poczucie własnej wartości oraz przystosowuje do życia w społeczeństwie.
 
Terapia zajęciowa pomaga osobom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie lepiej funkcjonować w sferze społecznej, zawodowej oraz w życiu codziennym. Obejmuje rozmaite typy zajęć, najczęściej o charakterze artystycznym i ruchowym. Odbywają się one w specjalnych pracowniach przy szpitalach, domach opieki społecznej, w centrach rehabilitacyjnych, w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, osób z problemami psychicznymi, motorycznymi, społecznymi. Mogą być prowadzone jedynie przez wyszkolonych terapeutów, którzy ustalają plan zajęć, czuwają nad ich organizacją oraz zachęcają pacjentów do podjęcia zleconych przez lekarza aktywności. Rodzaj warsztatów dobierany jest indywidualnie w zależności od stopnia dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.
 
Korzyści wynikające z udziału w warsztatach zajęciowych i terapii zajęciowej:
- zwiększenie samodzielności (m.in. sprawniejsze wykonywanie codziennych czynności takich jak higiena osobista, ubieranie się, - przygotowywanie posiłków itd.);
- przygotowanie do pracy zawodowej;
- poprawa stanu fizycznego (m.in. usprawnienie manualne i koordynacyjne);
- złagodzenie napięcia nerwowego;
- odwrócenie uwagi pacjenta od choroby i związanych z nią problemów;
- rozwój zainteresowań, pasji;
- doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
 
 
Główne rodzaje terapii zajęciowej to:
 
- ergoterapia – terapia poprzez pracę, polega na wykonywaniu czynności manualnych (np. malarstwo, rzeźbienie, tkactwo, krawiectwo, wikliniarstwo,ogrodnictwo);
- arteterapia – terapia poprzez szeroko pojętą sztukę – muzykę, książki, teatr, taniec;
- estetoterapia – terapia poprzez kontakt z pięknym otoczeniem i przedmiotami (np. wyjścia do muzeum, spacery po lesie, chodzenie brzegiem morza);
- kinezyterapia – terapia poprzez ruch (np. gimnastyka, gry zespołowe, taniec i spacery);
- socjoterapia – terapia poprzez gry i zabawy w gronie innych - uczestników oraz zajęcia mające na celu rozwój umiejętności interpersonalnych;
- zajęcia relaksacyjne – terapia wykorzystująca techniki relaksacyjne. Jej celem jest obniżenie napięcia nerwowego, złagodzenie objawów stresu, depresji, likwidacja stanów lękowych.
 
Wyjątkowymi Warsztatami Terapii Zajęciowej  są Warsztaty "Spotkajmy Się" w nadbałtyckim Lubiatowie (woj. pomorskie) prowadzone przez Fundację Anny Dymnej "Mimo Wszystko"
 
Warsztaty służą osobom niepełnosprawnym,zagrożonym wykluczeniem społecznym. Osoby z niepełnosprawnościami, pod okiem specjalistów, korzystają podczas WTZ z pracowni: gospodarstwa domowego, komputerowo-poligraficznej, rękodzieła artystycznego i ceramiczno-papierniczej.
 
Celem zajęć jest przygotowanie podopiecznych do aktywności zawodowej, a także kształtowanie u nich poczucia własnej wartości, postaw prospołecznych, obowiązkowości i odpowiedzialności za powierzone działania.
 
Wyjątkowym Ośrodekiem Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym dla Osób niepełnosprawnych intelektualnie  jest „Dolina Słońca” prowadzona przez Fundację Anny Dymnej "Mimo WSZYSTKO".
 
PS.
 
Przesłanie dla potomnych – modlitwa św. Franciszka z Asyżu,
 
 
O, Panie, spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał;
nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał;
nie tyle szukał miłości, co kochał.
Ponieważ dając siebie, otrzymujemy;
zapominając o sobie, odnajdujemy siebie