Ja i mój Brat

Pożegnanie Malagi - latanie jest super

 

"Podróże za każdym razem dają mi coś nowego, zarówno w spojrzeniu na świat, jak i w ocenie ludzi. Pod kątem obserwacyjnym zupełnie zmieniają perspektywę." Podróże kształcą!

19956119_1622741487736755_6327669785036017024_o.jpg

Nie ma to jak być ponad chmurami :)

"Ciało ludzkie jest zbyt ciężkie, nie ma aerodynamicznej budowy, a szkielet i układ mięśni po prostu nie pozwalają naśladować ptaka czy nietoperza. Gdyby człowiek miał latać jak ptak, musiałby mieć w przybliżeniu dwumetrowy mostek, aby utrzymać mięśnie potrzebne do poruszania skrzydeł. A jeszcze "silnik" - serce, które np. u wróbla 800 razy uderza w ciągu minuty. Narządy ludzkie, niestety, nie mają takich możliwości.
W dawnych czasach ludzie nie mieli dostatecznego poziomu wiedzy, aby sobie uświadomić tę niedoskonałość ludzkiego ciała, dlatego marnowali siły w tej ślepej uliczce. Wysiłek ten jednak nie był zupełnie bezsensowny, ponieważ człowiek dzięki temu poznawał lepiej prawa natury rządzące światem ptasim i mógł wreszcie zrozumieć, że można także latać inaczej, np. bez ruchu skrzydeł."
Václav Němeček, Samoloty

 

19956235_1622717371072500_7851412273966330487_o.jpg

...

20017516_1622717231072514_5608753757084092984_o.jpg

 

 

19942759_1622740937736810_6352834193782289742_o.jpg

..

19944240_1622734514404119_9029820425098573260_o.jpg

...

 

19944258_1622748164402754_2865360638302129707_o.jpg

...

19944589_1622734757737428_4132869055969445840_o.jpg 

...

19944656_1622735547737349_3280967277178026126_o.jpg ...

...

19955946_1622735821070655_4673357856475451722_o.jpg 

 ...

19956116_1622735371070700_4242426469352590480_o.jpg

 ...

19956119_1622741487736755_6327669785036017024_o.jpg

...

19956227_1622741321070105_3384807503133927282_o.jpg ...

19983332_1622736134403957_7626716165312291246_o.jpg

 

 

 

Kiedyś, w cza­sie roz­mo­wy o osiągnięciach współczes­nej techni­ki, Geor­ge Ber­nard Shaw powiedział:
 
"- Te­raz, gdy już nau­czy­liśmy się la­tać w po­wiet­rzu jak pta­ki, pływać pod wodą jak ry­by, bra­kuje nam tyl­ko jed­ne­go: nau­czyć się żyć na ziemi jak ludzie."

 

 "Wszys­cy jes­teśmy aniołami z jed­nym skrzydłem: mo­zemy la­tać tyl­ko wte­dy, gdy obej­miemy dru­giego człowieka."

Bruno Ferrero