Ja i mój Brat

Różnorodność pozwala wzrastać

Różnorodność pozwala nam wzrastać w świętości! :)

 

 "Każdy nowy dzień to kwiat, który zakwita w naszych rękach"

 

 

 Różnorodność pozwala nam wzrastać w świętości! :)

 

To różno­rod­ność świata po­wodu­je, że jest on tak fascynujący...Spójrz na łąkę i różno­rod­ność kwiatów na niej rosnących…na piękno mo­tyli w roz­maitych ko­lorach tęczy…Wsłuchaj się w głosy żyjątek,które w sym­biozie tworzą ma­giczną mu­zykę dla duszy…To właśnie jest cud tolerancji...akceptacji!

 

 
Różno­rod­ność ludzka?
Wszys­cy ludzie są wyjątko­wi, niepowtarzalni...
a tak nap­rawdę -ta­cy sami.
Bo wszys­cy leżą na osi od­ciętych, tyl­ko w różnych miej­scach na osi rzędnych...

 

Na­tura to różno­rod­ność, niepowtarzalność...
dlacze­go człowiek dąży by być ta­ki sam jak...
dlacze­go wyśmiewa się z od­mien­ności innych...
dlacze­go wstydzi się swo­jej odmienności...
dlacze­go wciąż pop­ra­wiamy swo­je ciała...
zap­rzecza­my dos­ko­nałej mądrości natury...

 

różnorodność 2.jpg

Różnorodność dodaje smaku, sensu...jest lekcją
 
"Różnorodność. Każdy z nas jest inny. Nie ma nikogo, kto byłby taki sam jak drugi. Niektóre różnorodności są większe, inne mniejsze. Ale każdy z nas jest inny. Dziewczynka, która postawiła pytanie na początku, powiedziała: «Tak często boimy się różnorodności». Boimy się. Dlaczego? Ponieważ wyjście na spotkanie z osobą bardzo różną od nas jest wyzwaniem. A każde wyzwanie budzi lęk. Wygodniej jest się nie ruszać. Jest o wiele łatwiej nie zauważać różnorodności, mówiąc: «Ależ wszyscy jesteśmy tacy sami, a jeśli ktoś jest nie całkiem taki sam jak my, to zostawmy go na boku i nie spotkajmy się z nim». Taki lęk powoduje każde wyzwanie. Każde wyzwanie wzbudza lęk, budzi obawy. Ale tak nie może być. Różnorodność jest bogactwem, bo ja mam jedno, a ty masz coś innego i z tymi dwiema rzeczami zrobimy coś piękniejszego, większego.
 
różnorodność4.jpg
 
I tak możemy iść naprzód. Pomyślmy o świecie, gdzie wszyscy byliby tacy sami. To byłby nudny świat. To prawda, że są różnorodności, które są bolesne, ale wszyscy wiemy, że biorą się z jakiejś choroby. Te różnorodności nam pomagają, są dla nas wyzwaniem i ubogacają nas. Dlatego nie bójcie się nigdy różnorodności. To jest właśnie droga do polepszenia, do tego, by być piękniejszymi i bogatszymi. Jak to zrobić? Trzeba zebrać razem to, co mamy. Zebrać razem. Jest taki piękny gest, którym my, ludzie, się posługujemy. To gest prawie nieświadomy, ale bardzo głęboki. Uścisk dłoni. Kiedy ja komuś ściskam dłoń, czynię wspólnym to, co mam dla ciebie.
 
różnorodność3.jpg
 
Mówimy tu o szczerym uścisku dłoni. Daję tobie moją dłoń, a ty mi dajesz swoją. I to jest dobre dla wszystkich. Iść dalej z różnorodnością, bo różnorodność jest wyzwaniem, ale pozwala nam wzrastać. Pomyślcie, że za każdym razem, gdy ściskam komuś dłoń, daję mu coś mojego i otrzymuję coś od niego. A to także pozwala nam wzrastać" - Papież Franciszek.

 

Różnorodność biologiczna, bioróżnorodność (ang. biodiversity) – zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji. Obejmuje zróżnicowanie genów, gatunków oraz ekosystemów.

 

 

 

Lista synonimów do słowa różnorodność.

 

 

interdyscyplinarność, niejednolitość, rozmaitość, różnokierunkowość, różnolitość, różnorakość, różność, uniwersalność, wieloaspektowość, wielokierunkowość, wielopoziomowość, wielorakość, wielostronność, wielotorowość, wielowarstwowość, wielowątkowość, wielowymiarowość, wszechstronność, dyferencjacja, dysproporcja, heterogeniczność, hiatus, pluralizm, przepaść, rozbieżność, rozdźwięk, rozwarstwienie, rozziew, różnica, zróżnicowanie, bogactwo, feeria, gąszcz, kalejdoskop, karuzela, miliardy, mnogość, mozaika, odmienność, powódź, profuzja, przepych, różnokształtność, tysiące, wielokształtność, wielopłaszczyznowość, wielopostaciowość, wielość, wir, całościowość, dalekosiężność, dogłębność, drobiazgowość, encyklopedyczność, erudycyjność, głębokość, gruntowność, kompleksowość, niepowierzchowność, przeróżność, rozległość, szczegółowość, mozaikowość, złożoność, niejednorodność, urozmaicenie, armia, bardzo dużo, bez liku, bezlik, cały szereg, chmara, co niemiara, częstość, dostatek, dość dużo, dużo, dziesiątki, fala, ful, fura, furę, góra, górę, grad, huk, hurma, inwazja, kłębowisko, kotłowisko, krocie, kupa, kupę, kwantum, las, liczebność, masa, masę, miliony, miriady, mnogo, mnóstwo, moc, morze, mrowie, multum, natłok, nawał, nawała, niejednokrotność, niemało, nieskończona liczba, niezliczoność, obfitość, od cholery, od groma, od metra, od pyty, ogrom, ogromna ilość, pełno, pod dostatkiem, potok, rojowisko, rój, rzeka, rzesza, setki, spiętrzenie, sporo, stan liczbowy, stos, strumień, szarańcza, szereg, tony, tyle, że aż strach, w bród, w nadmiarze, wiele, wielka ilość, wielka liczba, wielokrotność, wysyp, zalew, zatrzęsienie, aglomerat, aliaż, amalgamat, bateria, kolaż, kolekcja, konglomerat, melanż, mieszanina, mieszanka, miszmasz, oferta, ortęć, pakiet, paleta, panoptikum, pstrokacizna, skupienie, spektrum, splot, stop, tutti frutti, wachlarz, zbiór, zbitka, zestaw, zestawienie, zlepek, bujność, nadmiar, okazałość, reprezentacyjność, świetność, wystawność, zbytek, zbytkowność, kalejdoskopowość, mozaikowatość, różnobarwność, żywość, akcyjność, dorywczość, fanaberyjność, kapryśność, niejednostajność, nieprzewidywalność, nieregularność, nierównomierność, nierówność, nierytmiczność, niestałość, niesystematyczność, wybredność, zmienność, dorodność, efektywność, płodność, produktywność, urodzajność, wydajność, żyzność, asortyment, diapazon, gama, rozpiętość, skala, wybór, zakres, kołowrotek, kołowrót, wielobarwność,