Ja i mój Brat

Bóg nie obiecywał nieba bez chmur

Cierpienie, życie - cytaty

 

 

"Każdy nowy dzień jest kwiatem, który zakwita w naszych rękach..."

 

  

 

 

 

Cierpienie, życie  - cytaty

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec".

 

Bóg jest obecny nie tylko w tym co jest dobrem i miłością, ale także w cierpieniu. Skoro: "gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa", to służąc Chrystusowi będziemy doświadczać także cierpienia. Doświadczymy go tak, czy owak, gdyż jest ono konieczne dla oczyszczenia naszej miłości, ale dla sługi Chrystusa cierpienie będzie nie tylko oczyszczeniem z egoizmu, lecz także przejawem bycia z Bogiem, więzi z Nim - Komunii świętej.

 

 Nie traktujmy więc cierpienia źle, jak jakieś przekleństwo. Ono nie jest naszym ostatecznym przeznaczeniem, ale jest potrzebne i może być owocne, jeśli tylko zechcemy.

 

 

W życiu musi być dobrze i niedobrze.

Bo jak jest tylko dobrze, to jest niedobrze.
  Ks. Jan Twardowski
 
 

 

Kto pragnie wieczne słowo w głębi własnej duszy sam wyraźnie usłyszeć,
niech wprzód zamknie uszy.
  Adam Mickiewicz
 
 

 

 

Bardzo łatwo jest pisać o cierpieniu, ale pisać, to jeszcze nic.

Aby je poznać, trzeba go skosztować.
  Św. Teresa z Lisieux
 

 

Człowiek misi się stać samotny, aby mógł dostrzec,

że tak naprawdę nigdy nie był sam.
  Wiktor Frankl
 
 

 

Módl się, aby twoja samotność stała się bodźcem do znalezienia tego,

dlaczego mógłbyś żyć.
  Dag Hammarskjold
 
 

 

Sobie prawdę rzec - najwspanialsza prawda.
  Andrzej Maksymilian Fredro
 
 

Spojrzeć na trudność, jak przychodzi, na cierpienie, na śmierć,

jak na bramę, przez którą mamy
przejść z Panem Jezusem - to jest nasze powołanie.
  ks. Jan Twardowski
  

Pocieszenie można znaleźć w rozumieniu, że to, czego się boimy,

przed czym uciekamy, może nas zbliżyć do Boga.
  ks. Jan Twardowski
  

 

Dla cierpiących najmniejsza radość jest wielkim szczęściem.
  Sokrates
 
 

Być może człowiek byłby szczęśliwy bez cierpienia,

ale nic by o tym nie wiedział.
  Setillanges
 

 

Mówią, że najpiękniejszy uśmiech ma ten, kto wiele wycierpiał.
  ks. Jan Twardowski

 

Jaki by nie był powód łez, w końcu i tak trzeba wytrzeć nos.
  Heinrich Heine

 

Człowiek jest uczniem, cierpienie - jego nauczycielem.
  Alfred de Musset
 

 

Bez bólu i cierpień nie istniejemy.
  Sofokles
 

 

Ból oczyszcza duszę.
  Tukidydes
  

 

Łzy są kroplami krwi duszy.
  Św. Augustyn
 

Można cierpieć i jednocześnie coś dawać z siebie innym.

Cierpieć - i innym dać swoje serce.
  ks. Jan Twardowski
 

Zawsze istnieje człowiek bardziej cierpiący od ciebie.
  Ezop
 
 

Kogo ominęło cierpienie, ten powinien poczuwać się do obowiązku łagodzenia cierpień innych.
  Albert Schweitzer
 

Własne cierpienia uczą, ze nikomu nie należy robić żadnej przykrości.
  Henryk Sienkiewicz
 

Lepiej być krzywdzonym niźli krzywdzącym.
  Platon
 

Dobry człowiek woli sam cierpieć, niż na cierpienie drugich patrzeć.
  ks. Piotr Skarga
 

 
Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zamyka.
  Czesław Miłosz

 

Nie ma radośniejszej rzeczy niż pokonanie cierpienia.
  Mikołaj Ostrowski

 

Najszybszym rumakiem niosącym nas do doskonałości jest cierpienie.
  Mistrz Eckhart

 

Jak diabeł święconej wody boimy się choroby,

samotności, starości, cierpienia, a wtedy właśnie
Bóg zaprasza nas, byśmy byli jak najbliżej Niego.
  Ks. Jan Twardowski
 

 

 

Mieć trudne życie to wielki przywilej.
  Indira Gandhi
 
 

 

 

W każdym nawet najgorszym położeniu znajduje się jakaś pociecha,

którą w ogólnym rachunku dobra i zła zapisać można po stronie zysków.
  Daniel Defoe
 

 

 

Wśród największego cierpienia ma się tę rozkosz,

że się jest zdolnym do niego.
  Fryderyk Chrystian Hebel

 

 

 

Triumf krzyża nadaje cierpieniu ludzkiemu nowy wymiar: wartość odkupieńczą.
     Jan Paweł II

 

 

W cierpieniu jest tysiąc kroć więcej doświadczenia niż przyjemności. 
  Bertrand Russem

 

Dobre słowo otwiera żelazne wrota.
  Przysłowie tureckie

  

Słowo ludzkie jest i powinno być narzędziem prawdy.
  Jan Paweł II

 

W całym życiu szanuj prawdę tak, by twoje słowa były bardziej wiarygodne od przyrzeczeń innych.
  Sokrates

 

 

 

Prawy się brzydzi słowem przewrotnym.
  Księga Przysłów 13,5

 

 

 

Niech twoja mowa będzie zawsze przepełniona łagodnością.
  Św. Jan Bosko

 

 

 

Miej spokój ducha z uwagą pełną miłości dla Boga;

a kiedy będzie konieczne, abyś mówił,
mów z tym samym spokojem i opanowaniem.
  Św. Jan od Krzyża

 

 

 

Olejki, pachnidło – serce radują i dobre słowo przyjaciela dzięki radzie z duszy.
  Księga Przysłów 27,9

 

 

 

Mów sercem, a głusi cię zrozumieją.

 

 

 

Dobre słowo zmniejsza gniew jak woda ogień;

dobrocią można uczynić owocnym każdy teren.
  Św. Franciszek Salezy

 

 

 

Dobre słowo zawiera ciepło wystarczające na trzy zimy;

złe słowo może dotknąć jak sześć miesięcy mrozu.
  Przysłowie mandżurskie

 

 

 

Dobre słowa są plastrem miodu, słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała.
  Księga Przysłów 16,24

 

 

 

Jak owoc złoty na srebrnym półmisku,

tak słowo powiedziane w odpowiednim czasie.
  Księga Przysłów 15,11

 

 

 

Słowa są jak cenne perły, których wartość wzrasta w stosunku do ich rzadkości.
  Przysłowie chińskie

 

 

 

Niech słowo me pada jak rosa, jak deszcz rzęsisty na zieleń,

jak deszcz dobroczynny na trawę.
  Księga Powtórzonego Prawa 32,2

 

 

 

Czas przemija, wypowiedziane słowo pozostaje.
  Lew Tołstoj

 

 

 

Nie ma nic lepszego niż język, który jest łącznikiem życia społecznego,

kluczem do wiedzy, organem prawdy i rozsądku oraz modlitwy.
  Ezop

 

 

 

Najlepszy mówca to ten, który mówiąc - uczy, bawi i porusza dusze słuchaczy.
  Cyceron

 

 

 

Smutek przygnębia serce człowieka, rozwesela je dobre słowo.
  Księga Przysłów 12,25

 

 

 

Miękkie słowa zmiękczą serce; twarde słowa wzbudzą gniew.
  Przysłowie mongolskie

 

 

 

Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość, słowo raniące pobudza do gniewu.

Z ust mądrych ludzi wiedza się sączy, usta niemądrych zioną głupotą.
  Księga Przysłów 15,1-2

 

 

 

Piękne słowa to węgle, na których piecze się mięso.
  Przysłowie suahilijskie

 

 

 

O bliźnim trzeba mówić dobrze albo milczeć.
  Św. Jan Bosko

 

 

 

Łatwiej jest zupełnie milczeć, niż nie uchybić słowem.
  Tomasz A Kempis

 

 

 

Gdy prawdy rzec nie możesz, ale masz ją w cenie,

pamiętaj, że od kłamstwa lepsze jest milczenie.
  Nizamaddin Mir Aliszer Nawoi

 

 

 

Na drzewie milczenia wisi jego owoc: pokój.
  Artur Schopenhauer

 

 

 

Mówić trzeba mało i słodko, mało i dobrze, mało i prosto,

mało i szczerze, mało i z miłością.
  Św. Franciszek Salezy
 
 

 

 

Nie ma w życiu nic piękniejszego niż przyjaźń: masz kogoś,

przed kim możesz otwierać swoje wnętrze;
z kim możesz dzielić tajemnice; komu możesz powierzyć to,

co ukryte w twym sercu.
  Św. Ambroży

 

 

 

Mam ciebie, byś troszczył się o mnie, a ty masz mnie, bym troszczył się o ciebie.
  Usłyszane

 

 

 

Lekarstwa są potrzebne, kwiaty radują serce,

ale dopiero uśmiech jest najlepszym środkiem leczniczym.
  Pam Brown

 

 

 

Czasem potrzeba jednego radosnego oblicza, by rozjaśniło się nasze życie.
  Phil Bosmans

 

 

 

Cały świat jest szczęśliwy, jeśli są na nim życzliwi ludzie. Są oni jak światło w życiu.
  Autor nieznany

 

 

 

To najwspanialszy prezent: sprawić, by człowiek czuł się tak kochany.
  Marcia Tweedale

 

 

 

Dom jest wszędzie tam, gdzie ludzie kochają się wzajemnie.
  Usłyszane

 

Ten, kto kocha, wie, co to pełnia życia.
  Tomasz Tytus Zdeb

 

 

 

Kiedy dwie osoby dzielą się tym, co w nich najgłębsze,

może się  zdarzyć w nich coś niesamowicie cudownego.
  Autor nieznany

 

 

 

To, kim ty się stajesz, żyjąc obok mnie, świadczy o mojej miłości.
  Autor nieznany

 

 

 

Jeśli choć jedna osoba cię kocha, już jesteś potrzebny.
  Przysłowie  łotewskie

 

 

 

Dzięki przyjaźni rodzi się w nas nowy świat.
Anais Nin

 

 

 

Trzeba chcieć istnieć dla drugiego człowieka, aby moc istnieć dla samego siebie.
  L. Lavelle

 

 

 

Nie możemy zrobić nic wielkiego, za to małe rzeczy z wielka miłością!
  Matka Teresa z Kalkuty

 

 

 

Po co żyjemy, jeśli nie po to, aby sobie nawzajem czynić życie łatwiejszym.
  Mary Ann Evans

 

 

 

Miłość winna się opierać bardziej na czynach niż na słowach.

Miłość polega na obopólnym udzielaniu sobie tego, co się posiada.
  Św. Ignacy Loyola

 

 

 

Z przyjacielem u boku żadna droga nie wydaje się zbyt długa.
  Przysłowie japońskie

 

 

 

Przyjaciele przekształcają nasze ograniczenia we wspaniałe

możliwości i uzdalniają do pogodnego i szczęśliwego kroczenia w cieniu,

jaki rzuca nasza ułomność.
  Hele Keller

 

 

 

Również szczęścia chodzą parami.
  Usłyszane

 

 

 

Gdyby wszyscy po cztery jabłka mieli, nikt nikomu nie byłby potrzebny.
    Ks. Jan Twardowski

 

 

 

Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe.
   Św. Paweł Apostoł

 

 

 

Stracony czas jest nieodwracalny jak śmierć.
   Car Piotr I

 

 

 

Kochać, póki czas. Gdyby nie miłość, po co żyć?
   O. Andrzej Madej

 

 

 

Panie, kiedy nie mam czasu, przyślij mi kogoś,
Komu mógłbym pomóc przez krótką chwilę.
   Fragment modlitwy współpracowników Matki Teresy z Kalkuty

 

 

 

Nie trzeba być bogaczem, by ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi.
Można podarować mu odrobinę swego czasu i uwagi.
   Doroty Green

 

 

 

A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze.
   Św. Paweł Apostoł

 

 

 

Nikt nie przywróci dnia wczorajszego,

dzień jutrzejszy bardzo szybko przyjdzie i przeminie.
Żyjmy dobrze na tym krótkim odcinku, abyśmy tam doszli,

gdzie nie będziemy przemijać.
   Św. Augustyn

 

 

 

Czas ucieka - wieczność czeka.
   Napis na nagrobku

 

 

 

Każdy nowy dzień można witać jako łaskę i szansę na dobro albo jako zło konieczne.
   Doroty Green

 

 

 

Ten, kto nie poświęca czasu na słuchanie Boga, nie ma światu nic do powiedzenia.
   Hans Urs von Balthasar

 

 

 

Kilka dni w ciszy, sam na sam ze sobą. Taki czas to lekarstwo.
   O. Andrzej Madej

 

 

 

Mieszkańcy Europy mają zegarki, a mieszkańcy Afryki - czas.
   Przysłowie afrykańskie

 

 

 

Festina lente! - Spiesz się powoli!
   Przysłowie łacińskie

 

 

 

Coś uczynił dobrego,
Nie żałuj nigdy tego.
   Przysłowie polskie

 

 

 

Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina

na wszystkie sprawy pod niebem:

 

jest czas rodzenia i czas umierania,

czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,
czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu,

czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich,

czas szukania i czas tracenia,

czas milczenia i czas mówienia,
czas miłowania i czas nienawiści,

czas wojny i czas pokoju.
   Pismo Święte, Księga Koheleta 3, 1 - 8

 

 

 

Wszystko, co ludzkie, uwikłane jest w czas.
   Chrystian Schutz

 

 

 

Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem,

ale to jedno czynię: zapominając o tym,
co za mną, a wytężając siły ku temu,

co przede mną, pędząc ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie,
do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.
   Św. Paweł Apostoł

 

 

 

Dla człowieka wierzącego cały czas historii jest czasem adwentu.
   Reinhold Schneider

 

 

 

Czas przeżywamy jako coś, co otrzymujemy i zarazem jako coś,

co się nam zabiera.
   Chrystian Schutz

 

 

 

Spojrzeć na trudność, jaka przychodzi, na cierpienie, na śmierć, jak na bramę, przez którą mamy przejść z Panem Jezusem - to jest nasze powołanie.
   Ks. Jan Twardowski

 

 

 

Pocieszenie można znaleźć w rozumieniu, że to, czego się boimy, przed czym uciekamy, może nas zbliżyć do Boga.
   Ks. Jan Twardowski

 

 

 

Dla cierpiących najmniejsza radość jest wielkim szczęściem.
   Sokrates

 

 

 

Być może człowiek byłby szczęśliwy bez cierpienia, ale nic by o tym nie wiedział.
   Setillange 

 

Mówią, że najpiękniejszy uśmiech ma ten, kto wiele wycierpiał.
   Ks. Jan Twardowski

 

 

 

Jaki by nie był powód łez, w końcu i tak trzeba wytrzeć nos.
   Heinrich Heine

 

 

 

Człowiek jest uczniem, cierpienie - jego nauczycielem.
   Alfred de Musset

 

 

 

Bez bólu i cierpień nie istniejemy.
   Sofokles

 

 

 

Ból oczyszcza duszę.
   Tukidydes

 

 

 

Łzy są kroplami krwi duszy.
   Św. Augustyn

 

 

 

Można cierpieć i jednocześnie cos dawać z siebie innym. Cierpieć

- i innym dać swoje serce.
   Ks. Jan Twardowski

 

 

 

Zawsze istnieje człowiek bardziej cierpiący od ciebie.
   Ezop

 

 

 

Kogo ominęło cierpienie, ten powinien poczuwać się do obowiązku łagodzenia cierpień innych.
   Albert Schweitzer

 

 

 

Własne cierpienia uczą, że nikomu nie należy robić żadnej przykrości.
   Henryk Sienkiewicz

 

 

 

Lepiej być krzywdzonym niźli krzywdzącym.
   Platon

 

 

 

Dobry człowiek woli sam cierpieć, niż na cierpienie drugich patrzeć.
   Ks. Piotr Skarga

 

 

 

Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna.
   Czesław Miłosz

 

 

 

Nie ma radośniejszej rzeczy niż pokonanie cierpienia.
   Mikołaj Ostrowski

 

 

 

Najszybszym rumakiem niosącym nas do doskonałości jest cierpienie.
   Mistrz Eckhart

 

 

 

Jak diabeł święconej wody boimy się choroby, samotności, starości, cierpienia,
a wtedy właśnie Bóg zaprasza nas, byśmy byli jak najbliżej Niego.
   Ks. Jan Twardowski

 

 

 

Mieć trudne życie to wielki przywilej.
   Indira Gandhi

 

 

 

W każdym nawet najgorszym położeniu znajduje się jakaś pociecha,

którą w ogólnym rachunku dobra i zła zapisać można po stronie zysków.
   Daniel Defoe

 

 

 

Wśród największego cierpienia ma się tę rozkosz, że się jest zdolnym do niego.
   Fryderyk Chrystian Hebel

 

 

 

Triumf krzyża nadaje cierpieniu ludzkiemu nowy wymiar: wartość odkupieńczą.
   Jan Paweł II

 

 

 

W cierpieniu jest tysiąckroć więcej doświadczenia niż w przyjemności.
   Bertrand Russel